Ролята на модела на гумите

2021-07-02

Накратко, основната функция наавтомобилна гумаМоделът е да се увеличи триенето между протектора и пътната повърхност, за да се предотврати плъзгането на колелото, което е същото като модела на подметката.

Theавтомобилна гумашарката подобрява еластичността на протектора при контакт със земята. Под действието на тангенциалната сила (като движеща сила, спирачна сила и странична сила) между протектора и пътната повърхност, блокът на шарката може да доведе до по-голяма тангенциална еластична деформация. Тъй като тангенциалната сила се увеличава, тангенциалната деформация се увеличава и "ефектът на триене" на контактната повърхност също се увеличава, като по този начин предотвратява приплъзването или плъзгането на протектора върху пътната повърхност. Това до голяма степен премахва недостатъците на без шарки (лек протектор)гумиthat are easy to slip, making the car performance related to the friction between the автомобилна гумаand the road surface-dynamic, braking, steering and driving safety There is a reliable guarantee for normal performance. Studies have shown that the factors that produce the friction between the tread and the road surface also include the adhesion between the two sides, the molecular gravitational effect, and the new micro-cutting effect of the pavement's small rain on the surface of the tread. However, its main role is What is still the elastic deformation of the pattern block.